Lijstwerk

Als bouwwerken van elkaar worden gescheiden door een voeg, waardoor verticale en/of horizontale bewegingen verwacht kunnen worden, is het verplicht dat ze worden voorzien van een randbescherming. Hierbij is de bewegingsrichting bepalend in de constructie van het vereiste voegprofiel.

Horizontale bewegingen worden opgevangen door het NIEWIELITH - Uitzettingsprofiel. Hiermee wordt de voeg tegelijkertijd afgedekt door een overlapping.

Verticale bewegingen worden opgevangen door een platstalen voeg.

Verticale & horizontale bewegingen: voor beide bewegingsrichtingen is de NIEWIELITH‑voeg de beste optie.

Bij speciale uitvoeringen, zoals bijv. bewegende hangende bouwelementen, moeten voor de voegen de aanwijzingen van de constructeur strikt worden opgevolgd.