Verklaring gegevensbescherming

Dataprivacy

Het gebruik van onze website is in het algemeen mogelijk zonder het verstrekken van persoonlijke gegevens. Voor zover van onze kant persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadres) worden verzameld, gebeurt dit, voor zover mogelijk, altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Wij wijzen erop dat datatransmissie via internet (bijv. communicatie via e-mail) beveiligingslacunes kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens door derden voor het verzenden van ongevraagd reclame- en informatiemateriaal is uitdrukkelijk verboden. De operatoren van deze pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om in rechte op te treden in geval van ongevraagde verzending van reclame-informatie, bijvoorbeeld in de vorm van spammails.


Biscuitjes

Sommige internetpagina's maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om onze website gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen. De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat uw browser te herkennen bij een volgend bezoek aan onze website.U kunt uw browser zo instellen dat u over de instelling van cookies wordt geïnformeerd en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, het accepteren van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch wissen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Wanneer cookies gedeactiveerd worden, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

U kunt ook cookies weigeren of accepteren via onze cookie-instellingen Cookie-instellingenDeze website maakt momenteel gebruik van de volgende cookies:


Naam Aanbieder Duur Doel/taak
_ga Google Analytics 24 maanden Voor gebruikersidentificatie voor Google Analytics via browserinformatie
_gid Google Analytics 1 dag Om een duidelijk onderscheid te maken tussen gebruikers en updatefrequenties
_gat_gtag_UA_ID Google Analytics 10 minuten Beperkt het aantal verzoeken tot DoubleClick en vervalt na 10 minuten
cookieconsent_status niewielith.de 1 dag Bewaart de status van de cookie hint
1P_JAR google.com 1 maand Deze cookie wordt gebruikt om de reclamediensten van Google te ondersteunen.
CONSENT google.com 20 jaar Deze cookie wordt gebruikt om de reclamediensten van Google te ondersteunen.
NID google.com 6 maanden Deze cookie wordt gebruikt om de reclamediensten van Google te ondersteunen.

Contactformulier

Als u ons via het contactformulier vragen stelt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt opgegeven, opgeslagen ten behoeve van de afhandeling van de aanvraag en bij eventuele vervolgvragen. Wij zullen deze gegevens niet doorgeven zonder uw toestemming.


SSL-codering

Deze site gebruikt SSL-codering om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals verzoeken die u ons als site-operator toestuurt. Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" naar "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel. Als SSL-codering geactiveerd is, kunnen de gegevens die u ons toestuurt niet door derden gelezen worden.


Server log bestanden

De aanbieder van de pagina's verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde server-logbestanden, die uw browser automatisch naar ons doorstuurt. Deze zijn:

· browsertype en browserversie

· besturingssysteem

· URL verwijzer

· hostnaam van de toegangscomputer

· Tijd van het server verzoek

· IP-adres

Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevensbronnen. De basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder b, van het DSGVO, dat de verwerking van gegevens ter uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat.


Google Kaarten

Deze pagina maakt gebruik van de kaartenservice Google Maps via een API. Aanbieder is Google Inc, 1600 Amfitheater Parkaway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, moet u uw IP-adres opslaan. Deze informatie wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.


Bron: https://www.e-recht24.de


Privacybeleid voor het gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. "("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als echter IP-anonimisering op deze website wordt geactiveerd, verkleint Google vooraf uw IP-adres in lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar verkort. In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en de exploitant van de website andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en het internet aan te bieden. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt ook verhinderen dat Google de door het cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Als alternatief voor de browserplugin kunt u voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken
Eent opt-out cookie wordt ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt:

Google Analytics deactiveren